SILIKONOVÉ DESKY

Nabízíme desky z kompaktního silikonu – transparentní a v barevném provedení: bílém, modrém a tmavočerveném. Naše silikonové desky jsou standartně dostupné v rolích s šířkou 1200 mm a délkou 10 metrů. Na skladě máme stálé dostupný celý sortiment silikonových desek s tloušťkou 0,5 mm až 10 mm a s tvrdostí 60 +/-5 Shore A. Dále máme transparentní silikonové desky s certifikátem FDA určené pro kontakt s potravinami a pitnou vodou.

CHARAKTERISTIKA SILIKONU

Silikonové desky jsou odolné ohni, nízkým a vysokým teplotám s trvalým zachováním pružnosti, nízkou toxicitou, odolností proti roztržení a prasknutí, a jsou antibakteriální a odolné proti vlivu chemických látek. Silikonové tabule jsou odolné proti olejům chemickým sloučeninám, mají elektroizolační účinek. Vyznačují se vysokou odolnosti proti stárnutí a vlivům vnějších faktorů.

POUŽITÍ SILIKONOVÝCH DESEK

POUŽITÍ SILIKONOVÝCH DESEK

Silikonové desky jsou nejčastějším konstrukčním materiálem, který podléhá další úpravě. Vyrábí se z nich např. izolační podložky, těsnění nebo vibroizolátory. Rozsah jejich použití je tak široký, jak variabilita produktů vytvořených na jejich základě. Zpracované silikonové desky v podobě statického těsnění se používají jak v automobilovém průmyslu, tak v potravinářském, farmaceutickém, strojovém průmyslu a dále se využívají také v cukrářství, výrobě potravinářských polotvarů, elektrotechnickém a leteckém průmyslu. Silikonové desky se použijí především tam, kde se vyžaduje vysoká odolnost proti teplotám a dobré dielektrické vlastnosti, např. v topných zařízeních, tepelných výměnících nebo v chladírnách. Osvědčí se tam, kde se vyžaduje odolnost proti kyselině octově, amoniaku nebo síranu sodném. Dodatečně je silikonová deska nehořlavý materiál, nevznítí se ani v případě, že budou po delší dobu překročený maximální přípustné teploty. Silikonová deska po tom, co bude podrobená působení teploty nad horní mez její odolnosti, se rozpadne na kousky.

SILIKONOVÉ DESKY S CERTIFIKÁTEM FD

Silikon převyšuje tradiční pryžové směsi řadou svých unikátních charakteristik. Jeho nízká toxicita a vysoká termická stabilita způsobí, že se silikon často volí k použití v lékařství a potravinářství všude tam, kde není přípustný výskyt plísní a mikroorganismů. Na silikonovém povrchu se nevyskytuje množení těchto organismů, a některé silikonové směsi zůstávají flexibilní v teplotním rozmezí 100°C až přes 300°C, díky tomu se používají v místech, kde se vyžaduje častá sterilizace a desinfekce. V naši nabídce dále najdete transparentní silikonové desky, které jsou fyziologicky neutrální a chemicky obojetné v kontaktu s pitnou vodou a potravinami. Tyto desky nabízíme s atestem SGS ohledně shody s požadavky Amerického úřadu pro potraviny a léčiva FDA

NĚKTERÉ SILIKONOVÉ DESKY DOSTUPNÉ V NAŠEM OBCHODĚ

SILIKONOVÁ DESKA

MODRÝ

SILIKONOVÁ DESKA

TRANSPARENT

SILIKONOVÁ DESKA

ČERVENÉ

SILIKONOVÁ DESKA

TRANSPARENT FDA

MÁTE ZÁJEM O KOUPI VE VELKÉM?

CHCETE VÍCE INFORMACÍ?

POTŘEBUJETE SI VYBRAT SILIKONVHODNÝMI PARAMETRY?

KONTAKTUJTE
NAŠE OBCHODNÍ ODDĚLENÍ